« خونــه مـــا »
آسمان ضمیر انسان است و خانه ی ما سرای دلها

میلیونری که با ابتلا به یک بیماری چشمی نادر
روزگارش سیاه شده بود، به پزشک های زیادی
مراجعه کرد اما دوا و درمان هیچ افاقه ای نکرد
و برعکس بیماری اش شدیدتر می شد. به تدریج
کاملا ناامید شده بود و در خانه اش به انتظار
مرگ نشسته بود. روزی شنید راهب پیری در شهر
هست که می تواند بیماری های سخت را معالجه
کند. بی درنگ به سراغ او فرستاد.

راهب آمد و پس از معاینه دقیق میلیونر، به او
گفت: تا زمانی که بیمار هستید فقط می توانید
به چیزهای سبزرنگ نگاه کنید. هر رنگ دیگری به
چشمانتان آسیب خواهد رساند.

پس از رفتن راهب، مرد ثروتمند به خدمتکارانش
دستور داد که مقدار زیادی رنگ سبز بخرند و هر
چیزی را که در جلوی چشم او است، سبز رنگ کنند.

چند هفته بعد، راهب بار دیگر پیش بیمار خود
آمد و با تعجب دریافت که همه چیز در خانه مرد
ثروتمند به رنگ سبز در آمده است. خدمتکاران
مرد وقتی چشمشان به راهب افتاد او را گرفتند و
می خواستند او را در بشکه رنگ سبز بیندازند.
چون راهب در آن روز لباس قرمز رنگ پوشیده بود!

راهب با خنده ای تلخ از مرد ثروتمند که در
داخل اتاق سبزرنگش پنهان شده بود، پرسید: آقا
مگر می توانید همه چیز را در دنیا به رنگ سبز
در بیاورید؟ مرد ثروتمند آهی کشید و گفت: می دانم که نمیتوانم، اما چه کار کنم، شما خودتان گفتیدفقط باید به چیزهای سبز رنگ نگاه کنم.
راهب جواب داد: خوب، برای این کار فقط به چند
سکه نیاز دارید. این همه اسلحه و خدمتکار و
محافظ و رنگ سبز لازم نیست.
مرد با تعجب فریاد زد: چند سکه؟ لطفا بگویید
چه کار باید بکنم؟
راهب با خونسردی گفت: بروید سر خیابان و یک
عینک با شیشه های سبز رنگ بخرید.

نتیجه:در زندگی همه ما پیش آمدهای زیادی وجود داشته که ظاهرا خیلی سخت بوده اند. اما یکلحظه باخونسردی فکر کنید ببینید تمام چیزی که احتیاج داشته اید، یک عینک سبزرنگ نبوده است؟

سحر نوشت:سلام به بچه های خونمون ..!!خوب باید بگم که این آخرین پست من تو خونه ی ماست و از مدیران محترم وب خواهشمندم اسمم رو حذف کنن!! نمیدونم چرا ولی احساس میکنم خونه ی ما دیگه اون خونه ی قبل نیست شاید هم اشکال از منه ..!! به هرحال این مدت که با شما بودم خیلی خوب بود و امیدوارم شما همینطور کنار هم و شاد بمونید ..!! عذر من رو بذیرید و ببخشید که دیگه نمیتونم همراهیتون کنم !!

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387 توسط سحر | 75 نظر

ریشه واژه خودشیفتگی و خودکامی، به اسطوره یونانی که  تارسیوس بود، برمیگردد. تارسیوس مرد جوان خوش سیمائی بود که بسیار مجذوب خودش شد؛ به نحوی که کنار آب می نشست و ارتباطی با کسی نداشت، سرانجام عاشق عکس خود در آب شد و پنداشت که بهشتی است. بنابراین کوشید که او را بگیرد، ولی چون موفق نشد، مأیوس گردید و در پایان، از این اندوه، جان سپرد! این در واقع، تعریف ویژگی فرد خودشیفته است. انسانی که فقط به خویشتن میاندیشد. به قول یکی از روانشناسان صاحبنام: تمام نیروی روانی او به خودش معطوف است.
خودشیفتگی، نوعی اختلال هیجانی بسیار اغراق آمیز است. مبتلایان به این اختلال، با سایرین همدل نیستند! ولی نیاز دارند مرتب از سوی آنان مورد تمجید واقع شوند. هر چند خودشیفتگان و خویشکامان، تصویری مبالغه آمیز از خویش دارند، اما از پندارهٔ بسیار آسیب پذیری برخوردار بوده و بیشتر با هویت خویتن نا آشنایند.
این اختلال، کمتر از سایر اختلالهای شخصیتی، رخ مینماید و احتمال ابتلاء به آن به طور تقریبی، یک درصد است. برخی از مطالعه ها نشان میدهند که این اختلال، بیشتر در مردان جوان، روی میدهد. آسیبپذیری در عزتنفس، شخص مبتلا به خودشیفتگی را نسبت به انتقاد یا شکست، خیلی حساس میکند. گرچه امکان دارد این موضوع را آشکارا بروز ندهند، ولی خرده گیری از ایشان، سبب دلآزاری، احساس حقارت، کم ارزشی، تهی بودن و پوچی در آنان میشود. اینان در برابر توهین، غضب یا هجوم متقابل و گستاخی نشان میدهند بیشتر وقتها چنین تجربه هائی به انزوای اجتماعی و یا تحقیر میانجامد. رابطه های بینردی و عملکرد اینگونه شخصها بیشتر مواقع، با مشکل روبه رو میگردد. درمان اختلال مذکور، از طریق رواندرمانی و گفتگو بین روانپزشک و بیمار، امکانپذیر است.
شاید همگی ما در دورانی از زندگی خویش با کسانی روبه رو بودهایم که خویشتن را در بسیاری جهات برتر از سایرین میدانستند و پیوسته حین خودبزرگب ینی و مهم بودن داشتند و میگفتند: من تاکنون هرگز ناکام نبوده ام! ، میتوانم با قدرت بیانم، روی همه نفوذ داشته باشم! ، دست به هر چه میزنم، به طلا تبدیل میشود! ،  به قدری جذاب هستم که همه، بی اختیار متوجه من میشوند!  و من، من، من..اینها جمله ها و فرازهائی هستند که در زبان انسان خودشیفته جاری میشود. خودشیفتگی، یکی از اختلالهای روانشناختی به حساب میآید. این اختلال، ممکن است در دورهٔ خردسالی همهٔ افراد وجود داشته باشد. بیشک انتظار میرود که با گذراندن دوران رشد و بالندگی، این اختلال، کم کم از بین برود. همگی ما در روزگار کودکی خود و در چند هفتهٔ نخست زندگی، پیش از آنکه مادر و یا پرستارمان را بشناسیم، دچار حالت خوشیفتگی میگردیم. در سنین یک، دو و سه سالگی نیز باز همان حالتهای خودکامی در تمام کودکان مشاهده میشود. کودک در این سنین، حس میکند که همه چیز منحر به او است و تمامی جهان و هر چیزی که در اطراف است، باید در تملکش باشند. چنین حالتهای خودکامی در کودک با افزایش سن و شناخت بیشتر او نسبت به جهان و نیز وقوف بر این موضوع که دیگران به طور لزوم مانند او نیستند و هر کسی آرزوها، پندارها و دیدگاهها خود را دارد، تغییر میکند. اما چنانچه این دگرگونی و تحول در کودک به وجد نیاید، شخصیت و هویتش در دوران بزرگسالی همچنان خودشیفته باقی میماند. دانشمند روانشناسی دربارهٔ علتها و عاملهای خودشیفتگی چنین میگوید: ارزش نهادن بیش از اندازه و در کانون توجه واقع شدن در طی دوران پرورش روزمره، عاملهائی هستندکه این بحران را پدید میآورند، محدودیت رابطه های اجتماعی و محرومیت از فرصتهائی که آدمی قادر باشد با همسالان خود همگامی داشته باشد، به پایداری این اختلال میانجامند. در ضمن، ناامنی، بیم طرد و عدم تأیید از جانب اطرافیان، از سایر عاملهائی هستند که سبب میگردند توجه شخص معطوف خود شود. همچنین در مورد سایر عاملهای تشدید خودشیفتگی میافزاید: توانائیهای تخصصی، برتری در ویژگیها جسمی، موفقیتهای پیاپی و در نتیجه تشویق و ترغیبهای بیحد نیز، انسان را به سمت خودپرستی میکشاند!
در این اختلال، تمام انرژی روانی فرد، فقط متوجه خود شما است. بهنحوی که قادر نیست عشق و محبت خویشتن را دربارهٔ سایرین هم بهکار گیرد. اینان فقط میتوانند با کسانی که همانند و همفکر ایشان هستند، ارتباط برقرار کنند. چنانچه از ایشان خرده گرفته شود و یا در انجام امری با شکست روبه رو گردن، به سرعت، واکنش نشان میدهند، از افراد، بهره کشی میکند و در رابطهٔ بینفردی، استثمارگر هستند؛ نسبت به ظاهرشان حساسند و از اطرافیان خود انتظار تعریف و تمجید زیادتری دارند. برای این اختلال، یک علت مشخص شده وجود دارد و آن، این است که فرد خودشیفته به احتمال زیاد در همدلی و رابطهٔ عاطفی با مادر خویش، دچار مشکل بوده و یا کینه از سوی پدر و مادرش، به خصوص مادر، در همان اوایل زندگی، معطوف شده است!
وجود ناهمگونی و به همریختگی در رابطهٔ این افراد، گذشته از رابطهٔ خانوادگی و زناشوئی، رابطهٔ بین فردی و شغلی را هم دربرمیگیرد. دکتر  محمود ساعتچی ، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی پیرامون مشکلهای این افراد در محیط کار و خانواده چنین میگوید: اگر ویژگیهای گوناگون فرد خودشیفته را نیک بنگریم. درمییابیم که آثار منفی شخص خودشیفته در محیط کار، بسیار متنوع و گسترده است. او هدف زندگ یخیوش را، ارضاء نیازهای خود میداند. به نیازهای دیگران توجهی ندارد؛ هر چند که در ظاهر، تظاهر میکند، اما اینگونه نیست. به همین علت در محیط کار، تمام همکارانش با گذشت زمان، سرانجام به جائی میرسند که او را دوستداشتنی نمییابند؛ از همگامی با او، دوری میگزینند و تلاش میورزند که کمتر با او برخورد داشته باشند؛ به سبب آنکه فرد خوشیتن کام در مرحله های متفاوت رشد و بالندگی شخصیت از دیدگاه  فروید ، در نخستین مرحلهٔ رشد شخصیت خود یعنی  نهاد ، متوقف شده است. پس بر پایهٔ اصل کسب لذت و اجتناب از درد، عمل میکند. در صورتیکه چنین فردی، مدیر یک واحد باشد، به رشد و ارتقاء مهارتهای شناختی، هیجانی و حرکتی افراد تحتنظر خویش، اعتنائی ندارد و تمام تلاش خود را معطوف آن میسازد که از توان، استعداد و مهارتهای آنان در راه کسب اسمتیاز و شهرت برای خود سود جوید.
استاد یاد شده میافزایند: وضع افراد مزبور در خانواده هایشان هم به همین سبک است. یعنی همسرشان به منزلهٔ وسیلهای تلقی میشود که نیازهای زیستی، اجتماعی و فرهنگی او را ارضاء کند و در نهایت، همسر برایش ارزش جدی ندارد. رابطهٔ خانوادگی این شخص به طور معمول، مشوق بوده و درگیریهای لفطی، مشاجرهها و عدم تفاهم در خانوادهٔ آنان زیاد به چشم میآید. به عبارت دیگر، آثار و پیامدهای زندگی این قبیل افراد در خانواده سبب ایجاد پریشانفکری، اعتمادبهنفس پائین و بسیاری دیگر از اندیشه ها و نگرشهای منفی در بین اعضاء خانواده میگردد.
ممکن است این اختلال، بسیار مزمن و دیردرمان باشد و افزون بر اختلالهای دیگر، فرد را تهدید کند. افسردگی و اضطراب بیمارگونه، در بیشتر موقعها گرایش به مواد مخدر و .. را در پی خواهد داشت. برای کمک به این بیماران، انواع شیوه های درمانی روانشناسی همچون رواندرمانی فردی، گروهی و محیط درمانی به کار بسته میشود. البته اگر فرد خودشیفته در برابر این راهکارها ایستادگی کند، هیچیک از این راهها برای او مفید واقع نمیشوند. این افراد حتی ممکن است در برابر پزشک معالج هم از خود مقاومت شدیدی نشان دهند از بین همه این شیوه های درمانی، گروه درمانی بیشتر سودمند است.
در این روش، شماری از خودشیفتگان در نشستی با روانشناس، دیدار کرده و روانشناس با بررسی نارسائیهای مشترک آنان، برایشان برنامه های ویژهٔ درمانی در نظر میگیرد. این بیماران در ارتباط با برخورد مستقیم با هم، بهتر میتوانند به خود و سایرین یاری راسنند.
انسانهای خودشیفته، کسانی هستند که ارزشهای فردی و اجتماعی را تنها در برابر خواستهٔ خود میدانند و رفتارشان را صحیح و به حق میشمارند و پیوسته سایری را مقصر قلمداد مینمایند. خودشیفتگان هرگونه خوب بودن دیگران را نادیده گرفته و یا آن را شرطی میبینند.
شخصیتی که خویشتنکام است، دوروبر خود، عدهای از افراد تأییدکننده را گرد میآورد تا مدام او را تحسین کنند و در بازیهای روانی که ایجاد میکند، نقش مقابل را به گونهای مناسب ایفاء کند.
پس همانطور که گفته شد، شیوع عارضهٔ شخصیتی خودشیفته، ریشه در دوران کودکی هر کس دارد و عوارض اجتماعی آن بعد از رشد کودک میتواند به شرح زیر باشد:
▪ در رابطه با دیگران، فاقد هر نوع ارتباط مثبت و مستمر است.
▪ در ارتباطهای شخصی، هدف، بهرهبری از سایرین میباشد.
▪ انتظار دریافت هر نوع خدمات و لطف بدون ارائهٔ پاسخ متقابل را دارد.
▪ دارای عزتنفس کم و گسیخته شدنی است.
▪ پیوسته در جستوجوی جلب تحسین و ارزش نهادن برای تظاهر میباشد.
▪ خیالپردازی یا هدفهای غیرواقعی و در پی کمالگرائی رفتن، از صفتهای فرد خودشیفته است.
▪ زمانی که مورد انتقاد قرار میگیرد، بسیار عصبانی میشود واکنش خیلی تند و خصومتآمیزی از خویش نشان میدهد.
▪ همواره از دیگران، استفاده ابزاری میکند تا به هدفهای شخصی خود دست یابد.
▪ خویشتن را بسیار بااهمیت میداند.
▪ راجع به کامیابی هایش در رابطه های بینفردی، زندگی خصوصی و حرفهای، به شدت دچار توهم های فراوان میشود.
▪ همیشه از سایرین، توقع برخوردهای خوب و دلپذیر دارد.
▪ پیوسته از مردم انتظار توجه و پشتیبانی دارد.
▪ خیلی حسود است.
فرد مبتلا به این اختلال شخصیتی، بهطور معمول توسط دیگران اینگونه شناخته میشود: خیلی خود را مهم میداند و به قول معروف برای خودش کلاس میگذارد!  شخصیت خودشیفته نمیتواند برتری سایرین را تحمل کند، نسبت به خرده گیریها، حساس است و در مقابل آنها واکنش تندی نشان میدهد.
افرادی از این قبیل، به طور معمول کمالطلب هستند. همواره دلشان میخواهد در کانون توجه باشند و دوست دارند همه مدام تحسینشان کنند. چنین حسی در این افراد آنقدر قوی است که گه گاه سبب میشود آنان دردسرها و حتی بحرانهای خودساختهای تدارک ببینند تا زمینهای برای خودآرائی و اثبات لیاقتهایشان فراهم آورند. از دیدگاه بقیهٔ مردم اینگونه به نظر میآید که این افراد، تمام دنیا را مدیون خود میدانند و خیال میکنند. همه باید قدردان آنان باشند. در این اختلال، علاوه بر ژنتیک و محیط ردپای رخدادهای دوران کودکی هم مشهود است.

نوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1387 توسط یوسف | 40 نظر

عرض سلام و ادب و احترام  خدمت تک تک دوستان دنیای مجازی
که امیدوارم  روزی همتونو ببینم و از نزدیک با هاتون آشنا 
 چند خطی در باره خود خودم؛
من..." ندا نامی حساس "  ناطقی هستم که تکراری نیستم
تمام احساس من سرد است و تاریک ، اما به نور ایمان دارم
شب را بیشتر از روز دوست دارم چون بر این باورم که ...
اندیشه های شب هنگام ژرف تر هستند
و اینکه احساس میکنم
در تاریکی و سیاهی و سکوت شب است که من " خودم "می شوم 
راز افرینش این" ندای دیوانه ی  ناطق را" نمیدانم در چیست
 اطرافیانش او را دعا میکنند که عاقل شود
اماااااا من  در حد خود عاقلم
 در سر من دیوانه خانه ای وجود دارد و افکاری موهوم و آشفته 
ولی هر چه هست برایم لذت بخش است ؛ پس رهایش نمیکنم
محض یاد آوری خاطراتم  را  مینویسم
"زهر زندگی "سخت جانم کرده 
روحم را عریان کرده ام  از جسم
تا ببینید من هم "رندی  هستم مثل بقیه" که لباس آدمیت را کش رفته ام
از دست زمانه چه گلایه ؛از آدمیزاد چه گلایه؟
 "لعنت  به کالبد خاکیم  که هوس آدم شدن ندارد."


واما ختم کلام من و آن اینکه...
دیگر کودکان به فایده ی دروغ پی برده اند
و برزگ ترها به گناه دل سپرده اند
گناه سرگرمی تازه ای نیست
سالهاست آدمی برای فرار ازحقیقت  به آن پناه برده 
زمین شکنجه گاه انسانهاییست
که نمی توانند بزرگیشان را؛حقیقت وجود یشان را ؛عشق را ثابت کنند
 دیگرنیک میدانم "بزرگ شده ام  ؛  اما نمیدانم  دنبال حقیقت بگردم  یا اثبات عاشقی"
ولی به باوری رسیده ام ناب ؛ آن اینکه " به گناه دل نمیبندم هرگز" .همین  
 دوستتون دارم دوستم باشین دوست دوست دوست
تااااااا دوباره

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تو این دنیای وارونه ی وارونه ی وارونه دیگه هیچ کاری بعید نیست

اینم مصداقش...

نوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1387 توسط ندا | 200 نظر
   1      2    >>